Diensten

Als ondernemer met personeel loopt u soms tegen vragen omtrent personeelsbeleid aan waar u zelf minder van weet. Simpelweg omdat u uw eigen expertise heeft. Daarom is het fijn een partner te hebben waar u deze vragen aan kunt stellen. Of als het complexer is gewoon uitbesteden. Spijker HR biedt hier oplossingen voor.

In- door- en uitstroom

U wilt uw medewerkers graag op een goede manier binden en begeleiden. U ziet het belang van medewerkers die het beste uit zichzelf halen en zich blijven ontwikkelen. Dit wordt ook wel performance management of talentmanagement genoemd. Wij ondersteunen u in dit proces. 

In deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt wilt u de uitloop van talent voorkomen. Hoe pakt u dit aan? Onze ervaring is dat salaris ophogen niet het middel is om medewerkers aan u te binden. Wij willen graag met u van gedachte wisselen wat wel goede methodes zijn om mensen te binden.

Functioneren of Exit trajecten

Helaas komt het weleens voor dat uw medewerker niet goed functioneert of dat er om een andere reden geen goede basis meer is om met hem of haar verder te gaan. Dit zijn complexe situaties, waarbij wij u kunnen ondersteunen om de juiste dingen op het juiste moment te doen of te zeggen.

Verzuimmanagement/ Verzuimprotocol

Uw medewerker wordt (langdurig) ziek. Wat nu? Wat kunt u doen? Wat mag u doen? Wat is de Wet Verbetering Poortwachter (WVP)? Wij kunnen u helpen dit proces te begeleiden. Wij kunnen u helpen om uw zieke medewerker te begeleiden.

Wij ondersteunen u bij het opzetten van een verzuimprotocol, waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden en afspraken staan die u met uw medewerkers maakt met betrekking tot verzuim.

Tot slot

Dit waren een aantal onderwerpen die regelmatig voorkomen. Uiteraard is er veel meer omtrent het personeelsbeleid waar u tegenaan kunt lopen. Laat het ons weten! Wij komen graag langs om met u mee te denken. Het eerste bezoek is altijd vrijblijvend en zonder kosten.